Executive MBA :: Kasetsart University
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ (IS) เช็คเกรด ออนไลท์ สำหรับเข้าหน้าทีั่ Click Here >>>
 
 
Business Matching ครั้งที่ 5 โดยสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร < หน้าหลัก

Business Matching ครั้งที่ 5 โดยสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้จัดกิจกรรมพิเศษ Business Matching ครั้งที่5

โดยเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท นารายณ์แพค จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 

สามารถกดดูได้ที่นี่หรือแสกน QR Code ในแบนเนอร์ด้านล่าง

 

 

 

 

 


 


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครง...
   

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครง...
  

ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 35 ภา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงก...
ดาวน์โหลด 3/11/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงก...
ดาวน์โหลด 31/10/2565
รายละเอียดการรับสมัครโครงการปริญญาโทสำหร...
ดาวน์โหลด 18/07/2565